خرابکاری - Sabotage 1936

سینمایی - خرابکاری - Sabotage 1936- کارگردان : آلفرد هیچکاک - یکی از کارآگاهان مخفی اسکاتلند به نام “یارد” در جستجوی خرابکاری است که قصد منفجر شدن یک بمب در لندن را دارد، اما وقتی پوشش کارآگاه لو می رود، نقشه اش آشکار می شود و…- Gap.im/nama66