محمد رسول خدا 1

انیمیشن - سریال محمد رسول خدا ص - Muhammad The Last Messenger Of God 2019 - قسمت اول - این انیمیشن جذاب و دیدنی روایت زندگی حضرت محمد مصطفی صلی الله و علیه و آله بوده که از زبان سلمان فارسی برای بچه های شهر مداین روایت می شود و همچنین از واقعه عام الفیل شروع و به فتح مکه ختم می شود.… - Gap.im/nama66