جت جنگنده F22

رزمایش جذاب و دیدنی از قدرتمند ترین جت های جنگنده از جمله F22
در رزمایش توان جنگندگی و پرتاب موشک این جت را شما می بینید
شلیک موشک به اهداف فرضی
به نمایش کشیدن قدرت جنگندگی F22