مرحله دوم استفاده از روغن آرگان

سر خود را با یک کلاه حمام بپوشانید تا سرتان گرم شود. هنگامی که موهای شما کاملا در روغن پوشانده شد، یک کلاه حمام را روی موهای خود بکشید تا آن را بپوشاند. کلاه حمام گرما را حفظ می کند که هنگام درمان موها مفید است. گرما روغن را فعال می کند و باعث می شود حتی در عمق غده نیز جذب شود.https://mag.mahtateb.com/