پرت کن اتوماتیک دستگاه تزریق پلاستیک بادی آبتین پلاست

پرت کن اتوماتیک دهانه بطری تولید شده با ماشین تزریق بادی آبتین پلاست برای سرعت بیشتر تولید و کاهش نیروی انسانی
افزایش تولید
حذف نیروی انسانی
سود بیشتر
سیل کردن استاندارد
https://abtinplast.com/neck-trimmer/
http://tazrighplastic.com/plastic-machine/