حمایت از مسلمانان چین از سوی دولت این کشور

چندی پبش خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین مصاحبه ای را با رییس انجمن اسلامی چین انجام داد. ايشون در این گفتگو به رد ادعاهای واهی استراليا درباره شین جیانگ و تشريح تلاشهای مسلمانان چین برای مقابله با همه گیری کرونا پرداخت.