بزرگترین دشمن زندگیت کیه؟

بزرگترین دشمن شما کیست؟ اصلا تا حالا به این موضوع فکر کرده اید؟ شاید فکر می کنید دشمنی ندارید اما باید رازی را به شما بگوییم : شما بزرگترین دشمن خودتان هستید