بیماری صرع در دانش آموزان

www.ipvo.ir
صرع یک بیماری مزمن است و مثل سایر بیماری های مزمن و طولانی مدت، روی کودکان اثرات مشابهی دارد