آموزش زبان انگلیسی|دو نکته وحشتناک ریز و کاربردی گرامر زبان انگلیسی

دو نکته وحشتناک ریز و کاربردی گرامر زبان انگلیسی
.
نکته اول:اگر که صفت در گرامر زبان انگلیسی با حرف تعریف the اول جمله بیاد، از فعل جمع استفاده میکنیم.
نکته دوم:اگر که صفت در گرامر به تنهایی در اول جمله بیاد، از فعل مفرد استفاده میکنیم.
.
حالا که یاد گرفتی تست آخر ویدیو زبان انگلیسی بالا رو جواب بده