تفاوت قیمت ماسک در داروخانه‌ ها

تفاوت قیمت ماسک؛ از نرخ اعلامی مسئولان تا مبلغ به فروش رسیده در داروخانه‌ها