تاریکی آسمان اشتوتگارت بر اثر آلودگی هوا

گرد و غبار بیابانی، آسمان شهر اشتوتگارت واقع در کشور آلمان را تاریک و غبار آلود کرد.