کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت سوم از حکمت چهارم-11

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت سوم از حکمت چهارم
با موضوع : ثروت
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا حمید محمودی اصل