چگونگی نصب سختی گیر

عملکرد دستگاه سختی گیر
http://makhzanesazeh.ir/fa/page/24
دستگاه سختی‌گیر را طبق دستوالعمل نصب لوله کشی کرده و تاروی نازل‌های کف سنگ سیلیس درون آن ریخته سپس رزین‌ها را به آن اضافه کنید. شیر آب ورودی به سیستم را به آرامی 1.4 دور باز کنید و اجازه دهید آب به داخل منبع وارد می‌شود. پس از پرشدن آن و توقف جریان درداخل منبع شیر خروجی را باز نمایید تا هوای داخل سیستم خارج گردد. سپس باید شیر خروجی دستگاه سختی گر را ببندید. پس از هواگیری سیستم شیر ورودی را به طور کامل باز کنید. اهرم دستگاه را برروی حالت بکواش قرار دهید و به مدت 3 الی 10دقیقه بگذارید آب از مجرای فاظلاب خارج گردد. منبع آب نمک را ازآب پرکرده و سپس به مقدار کافی سنگ نمک به آن اضافه کنید. با چرخش اهرم آن را در موقعیت regeneration قرار دهید و بگذارید مکش تا اتمام آب نمک منبع ادامه یابد. اهرم را در موقعیت پرکردن مجدد منبع قرار دهید و صبر کنید.