تقلید صدای شهرام شکوهی توسط کمدین ایرانی

تقلید صدای شهرام شکوهی خواننده خوب کشورمان توسط کمدین ایرانی اقای حسین حیدری