نکاتی مهم برای آرایشگاه بردن کودکان

رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی، هنگام آرایشگاه بردن کودکان، می‌تواند از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.