روستای خوشمزه‌ای که بیکار ندارد

روستای «ونایی» از مناطق گردشگری بروجرد است که به‌واسطه وجود سرچشمه‌های گوناگون، بیشه‌زارها و کوه‌های مرتفع در فهرست روستاهای هدف گردشگری استان لرستان قرار گرفته است.

سوغاتی‌های خوشمزه این روستا از دامان طبیعت تهیه می‌شوند.

کار و زندگی در روستای «ونایی» در هم آمیخته شده است به طوری که هیچ فردی در آن بیکار نیست.