علف کشی برای انواع محصولات باغی و زراعی، گلایفوزیت | Glyphosate

علف کش گلایفوزیت یک علف کش سیستمیک و غیر انتخابی است که با نام تجاری رانداپ (Roundup)، نیز شناخته می شود. با استفاده از این علف کش می توانید علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله و چندساله را در باغ های میوه و مرکبات، تاکستان ها، زمین های زراعی و غیر زراعی کنترل کنید. راه های تماس با آریا سبز: 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com ارسال سموم به سراسر ایران، به صورت رایگان