نکات طلایی دکتری : اهمیت دروس استراتژیک دکتری

از زبان آقای احمد فروتن رتبه یک دکتری مدیریت بازرگانی 99 ، اگر رویای قبولی دکتری را در سر دارید ، کافیست ماهانی شوید . جهت اطلاعات بیشتر با 0218506 تماس حاصل نمایید.