ویدیو ضربه ایستگاهی بازی فیفا از 1994 تا 2020

در این ویدئو جذاب ضربه ایستگاهی در بازی فیفا از سال 1994 تا 2020 به نمایش در آمده که میشه پیشرفت بازی و امکانات آن را به زیبایی مشاهده کرد.