ممیزی و گواهینامه ایزو گلوبال

توصیه میگردد که از شرکت Global Group گواهینامه دریافت کنید زیرا یکی از بزرگترین شزکت های صدور گواهینامه در جهان با بیش از ۵۵ نمایندگی در سراسر دنیا می باشد.گلوبال گروپ تحت اعتبار UKAS یکی از بزرگترین مراجع اعتبار بخشی دنیا می باشد.همچنین نماینده ی ایران این شرکت تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI فعالیت می نماید.
جهت ارائه خدمات ممیزی و صدور "گواهینامه ایزو" نماینده گلوبال انگلستان در ایران تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶
"گواهینامه CE"