دو شغله بودن ممنوع !

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع لزوم مشخص شدن تکلیف دو شغله‌ها پرداخته است.

وزارت کشور در نامه‌‎ای به استانداری‌های سراسر کشور، از آنها خواسته حداکثر تا یک ماه، تکلیف دو شغله‌ها را مشخص کنند.

گفتنی است؛ طبق قانونی جدید، قرار است با دو شغله یا چند شغله‌ها، جدی‌تر از گذشته برخورد شود.