حقانی09380039391_سقف برقی_سقف متحرک روفگاردن_سایبان برقی محوطه مجتمع گردشگری_فروش سقف اتوماتیک رستوران تالار

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
از معتبرترین و شناخته شده ترین شرکت های پوشش های غشائی پیش تنیده پلی استری با رویه pvcدارای مواد انتی uvجهت هرنوع فضای کاربری در سراسر کشور با سابقه ای درخشان جهت هرنوع فضای کاربری با سابقه ای درخشان میباشد.