آموزش بافت پادری

کاموا
کارت
قیچی
تور فرشینه
یک قلاب نسبتا بلند

شروع بافت
ابتدا لازم هست نخ کاموارو به صورت مرتب دور یک کارت ویزیت بپیچید و با قیچی نخ هارو از وسط قیچی کنیم.
این کار رو برای این میکنیم که نخ هامون یک اندازه و یک دست باشد.برای این کار چون جلوی در انداخته میشه و پا زید میخوره لازم هست که نخ کاموامون ضخیم تر باشد چون هم بافت پر تر و استحکام بیشتری داشته باشد.نخ رو دولا میکنیم و میندازیم داخل ماهک قلاب.
و نخ طوری در دستمون میگیریم که انتهای اون یک اندازه باشد.قلاب رو از داخل خونه ی پایین میبریم تو و از خونه ی بالایی در میاریم و هنوز انتهای نخ ها داخل دستمون هست حالا نخ رو از پشت میاریم دور قلاب میپیچیم و گیر میدیم به ماهک قلابمون و میاریم و میکشیم تا پایین و در انتها از وسط خونه ی پایینی قلاب رو بیرون میاریم که نخ هم داخل اون نخ پایینی بافته میشه.
این بافت رو پشت سر هم انجام میدیم و پادری ما آماده خواهد بود