مواردی که در یک کنفرانس ویدئویی باید رعایت کنید

این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا برگزاری جلسات از راه دور متداول شده است، در این ویدئو به بیان چند نکته در این خصوص پرداخته ایم.
شرکت مهندسی نوآوران تحقیق
شماره تماس: 02142981
آدرس وبسایت: www.noavaran-eng.com