دستگاه گلدوزی کامپیوتری اورگان ۵ کاره پولک دوبل و قیطان و نگین زن

جدیدترین دستگاه گلدوزی کامپیوتری اورگان ۵ کاره پولک دوبل و قیطان و نگین زن
فابریک
ورژن جدید
کله گی جدید
سیستم روغن کاری
سرو موتور
کم مصرف
۱۰ کله گلدوزی با پولک دوبل و قیطان مخلوط با ۱۰ کله نگین زن
ابعاد کارگاه ۶۵ در ۱۴۰
فروش فوری
تحویل یکماهه

09153140037