آهنگ ترکی و فارسی آرات بند با نام آلا گؤز

خوانندگان:وحید عبادی و مجید موسوی
شاعر:حسین موسوی
موسیقی:ادگار الکسیان