رونق زندگی در یک روستای مسلمان نشین چین

لوئو لایی ان خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین در ماه نوامبر سال جاری برای تهیه گزارش به منطقه خودمختار قوم هویی نینگ شیا یکی از مناطق مسلمان نشین چین سفر کرد و به مدت سه روزدر کنار یک جوان هویی به نام یانگ چون جن زندگی کرد.

یانگ چون جن در سال 1979همزمان با اولین سال اجرای سیاست اصلاح و گشایش در چین به دنیا آمد،9 سال پیش کار گاوداری را شروع کرد، در اوایل تنها 10 رأس گاو داشت اما اکنون ارزش تولید سالانه گاوداری شرکتش بیش از 10 میلیون یوان است، او برای رسیدن به این نقطه، همواره از سیاستهای حمایتی و کمکهای مالی دولت محلی بهره برده، میتوان گفت که همین موضوع یکی از عوامل کلیدی موفقیتش به حساب می آید.

یانگ چون جن در روستا به دنیا آمد و بزرگ شده،با تمام وجود با شرایط سخت زندگی کشاورزان آشناست

او پس از رسیدن به ثروت، با تمام نیرو سعی میکند به دیگران نیز كمك کند تا همه مردم روستایش از فقر و تهیدستی رها شوند و مثل او به ثروت و رفاه برسند.