مبارزه بابا و مامان با هیولاها

تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران از سراسر کشور چین هم اکنون در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونای جدید هستند و خانواده‎های خود را برای حفظ امنیت و بهداشت مردم سراسر جهان ترک کرده‎اند.

آنان علاوه پزشک و یا پرستار بودن، هر یک برای خود خانواده‎ای دارند و پدر، مادر و یا فرزند یک خانواده هستند که در این شرایط ویژه به طور موقت از آنان جداشده‎اند تا بار دیگر در آینده کنار یکدیگر جمع شوند.

همه کسانی که در خط مقدم مبارزه با این بیماری حضور دارند، شایسته قدردانی و احترام همه ما هستند!

#ووهان_قوی_باش! #چین_قوی_باش!