تسلیت دیرین دیرین برای درگذشت محمدابوالحسنی

محمدابوالحسنی یکی از بهترین و خلاق ترین و کاردست ترین تهیه کنندگان در حوزه انیمیشن در ایران که بارها بعنوان کارآفرین نمونه و برتر انتخاب شده بود بعد از یک هفته مبارزه با کرونا متاسفانه امروز درگذشت.