آغاز سال جدید تحصیلی کرونایی

آغاز سال جدید تحصیلی کرونایی
در خصوص آموزش آنلاین با نرم افزار شاد، بیش از 4 میلیون و 700 هزار نفر در این اپلیکشن عضویت ندارند. علت آن هم دسترسی نداشتن به تبلت و موبایل اعلام شده است...

جزئیات بیشتر در ویدیو