مستند آفریقا قسمت پنجم - دوبله فارسی

مستند آفریقا قسمت پنجم دوبله فارسی در این مستند که ساخت آن 4 سال به طول انجامیده، دیوید اتنبرو ما را با شگفتی های قاره آفریقا آشنا می کند .