تحلیل رسانه های خارجی و کارشناسان از پیروزی ایران مقابل عمان

"[برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید](http://digikav.ir/1397/11/01/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c/)"

تحلیل رسانه های خارجی و کارشناسان از پیروزی ایران مقابل عمان