تنگه رازیانه، یکی از جاذبه های مهم ژئوتوریسمی ایران

تنگه رازیانه، یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری استان ایلام و همچنین یکی از جاذبه‌های مهم ژئوتوریسمی ایران است.