استاد غفاری ، سیر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و دستورات سالکین

استاد غفار غفاری : سیر زندگی حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) برای همه دستور است ،
و همین طور یک سلسله دستور عمل هایی که برای سالکین الی الله است ...