زنذگی نامه استقلال در یک دقیقه

76 قدمت که باعث شده پرافتخارترین تیم ایرانی باشد که با بی‌درایتی بسیاری از مسئولان در جا زده که فقط بتوانند تا حکومتی را به افتخارات تیم تاج برسانندکه این امر میسر شد اما فقط در داخل ایرلن نه در آسیا