اسامی برندگان مرحله دوم قرعه کشی طرح۵۵۵نخبگان امیرا

دومین مرحله #قرعه_کشی طرح ۵۵۵ #نخبگان #امیراکتاب
پانزدهم مرداد با همکاری #انجمن_کتابداری_شاخه_فارس و #سازمان_اسناد و #کتابخانه_ملی برگزارشد.