دستور مجازات برای افرادی که ماسک نمی ‌زنند

نظارت‌ها کاهش یافته گزارش‌های اخیر وزارت بهداشت نشان می‌دهد که کرونا جوانان را نیز بیمار می‌کند. 14 درصد افرادی که بستری هستند قبلا کرونا گرفته بودند. ناچاریم مقررات و نظارت‌ها را تشدید کنیم.