دوره رشد بازاریابی سیستماتیک- جان جنس

برای باقی ماندن در رقابت شدیدی که برای جذب مشتری و شناخته شدن برند شما وجود دارد خودتان را به روز نگه دارید.
جان جنس در دوره رشد بازاریابی سیستماتیک با شما در مورد مراحل توسعه یک طرح بازاریابی مدرن صحبت می کند.

در این دوره درباره این موضوعات یاد خواهید گرفت:
تفاوت بین رشد و بازاریابی
تفاوت بین رشد و هک رشد (از روش های جدیدی بازاریابی)
رشد مناسب کسب و کار شما
سیستم رشد چیست؟
امتحان کانال‌ها و تاکتیک‌های جدید
ارزیابی نتایج
اجتناب از مشکلات غیرمنتظره
استفاده از بهترین ‌روش‌ها برای بازاریابی بنگاه به بنگاه و بنگاه به مشتری

با صدای محسن زرآبادی پور

لینک خرید این اثر:
https://b2n.ir/J.JMarketingGrowthSy
لینک خرید سایر آثار صوتی،ویدیویی و الکترونیکی کسب و کار و موفقیت و روانشناسی :
www.rasabook.com