با برسام یدک راحت و ایمن برانید

مزایای ضربه گیر برسام :
رفع کوبش لرزش و تکان های ازار دهنده
افزایش هندلینگ
بهبود عملکرد سیستم ترمز
افزایش عمر قطعات جلوبندی و تعلیق
با گارانتی سه ساله شرکتی