جزئیّات سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا.

ساقط شدن پهپاد گلوبال هاوک آمریکا ،
همچنان ، در صدر اخبار رسانه های داخلی ،
و بین المللی ؛ قرار دارد .
در این ویدئو ، جزئیّات بیشتری از این ماجرا را ، خواهید دید .
از نکات جالب توجه ، این است ،
که " برایان هوک " ، نمایندهٔ ویژهٔ وزارت خارجهٔ
آمریکا در امور ایران ، چند وقت پیش ،
اعلام کرده بود ، که ایران ،
دربارهٔ توان موشکی خود ، بزرگنمایی می کند ،
و بسیاری از فیلم های آنان ، فتوشاپ است ! .
سرنگونی پهپاد آمریکایی ، دستمایهٔ طنزهای
بسیاری ، در فضای مجازی ،
نسبت به گفتهٔ برایاک هوک ، شده است .