بررسی پیچیدگی های خرید آیفون در ایران

خرید آیفون در این به سادگی خرید آن در کشورهای دیگر نیست که وارد اپ استور شویم و یک آیفون بخریم و تمام....در این ویدیو به پیچیدگی های خرید آیفون در ایران میپردازیم...
پیچیدگی نرم افزارها از سال 96 شروع شد که اپل خیلی بی مقدمه تصمیم گرفت برنامه های ایرانی را از اپ استور حذف کند....این موضوع چنذین روز کاربران را سر در گم کرده بود که با گذشت زمان مشخص شد به علت تحریم ها اپل نمیخواهد با توسعه دهندهای ایرانی همکاری کند...