تلاوت دلنشین آیات40تا48سوره احزاب با صدای سـامی یوسف

تلاوت ایات 40تا48سوره احزاب با صدای سامی یوسف که این بخش از البــومBARAKEHایشان و با نامThe Parties برگرفته شده است***منبع:تولیدی کانال***زبان:عربی منبع» آپارات