الزام حضور کارمندان شورا‌های حل اختلاف در مناطق قرمز

معاون اداری مالی مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد کرونا و بخشنامه ارسالی معاون قوه قضاییه، کارمندان شورا‌های حل اختلاف در مناطق قرمز کرونایی تا سقف یک سوم؛ در مناطق نارنجی ۵۰ درصد و در مناطق زرد تا سقف دو سوم حضور پیدا می‌کنند.