تردد زائران در تمامی مرزهای پنج‌گانه

آغاز تردد زائران در تمامی مرزهای پنج‌گانه
سردار شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: در تمامی مرزهای پنج گانه تردد به سمت کشور عراق شروع شده است.