جالب و جذاب ترین رکوردهای گینس

جالب ترین و دیدنی ترین رکوردهای یک ماه گذشته که در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.