فناوری‌هایی که تا سال 2030 می‌بینیم

ایران کانتین
همه ما امید داریم تا آنقدر زنده بمانیم تا پیشرفتهای ژرف بشری را شاهد باشیم. در این ویدیو مجمع اقتصاد جهانی که هر ساله در داوس سوییس اجلاس آن برگزار می شود از هشتصد متخصص و مدیرعامل شرکتهای بزرگ جهانی درباره فناوریهایی که تا سال 2030 در جهان مشاهده خواهند شد پرس‌وجو کرده است.