معرفی دارو شافیه

سخنرانی حضرت آیت الله تبریزیان
موضوع: درمان انواع بيماري ها-درمانهاي خصوصي-امراض عصبي ونفسي-هم وغم-درمانهاي دعايي
برای آشنایی بیشتر با خواص شافیه کلیک کنید