دوره جامع کارآفرینی

https://tehrannlp.com/?p=13005
لینک ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار شخصی
توضیحات سجاد زمانی در مورد دوره رهایی از کارمندی در این دوره می آموزید چطور توانایی های خود را بشناسید و شغلی متناسب با آنرا انتخاب کنید. راه های تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق