حمایت ز کودکان فلج مغزی

قدم های کوچک برای آرزوهای بزرگ

موسسه خیریه سگال کودکان مبتلا به فلج مغزی را با کمک خیرین و مردم نیکوکار تحت پوشش دارد که برای تکمیل هزینه های درمان این کودکان نیاز به حمایت بیشتری هست کودکانی که میتونن راه برن،حرف بزنن اگردست یاری برسه ...

از شما عزیزان تقاضامندیم برای تغییر زندگی یک کودک فلج مغزی مهربانی هایتان هرچند اندک بابچه های موسسه به اشتراک بگذارید

کدآپ مهربانی #5425*4*733*
آدرس سایت https://www.segalcharity.org/

باشد که ان شالله بانی خیر شین و دعای این بچه ها روشنی زندگیتون