نا آرامی ورزشگاه آزادی و سکو های هواداران تراکتور سازی

ویدیو های بیشتر : www.ipvo.ir
گزارش‌ اختصاصی و پوشش زنده از نا آرامی سکو های ورزشگاه آزادی و سکو های هواداران تراکتور سازی و حضور یگان ویژه | گزارش خبرنگار خبرورزشی از حواشی داخل ورزشگاه آزادی کمتر از دو ساعت‌ تا شروع‌ بازی استقلال - تراکتورسازی